Tại Sao Lyrics

by Ngoại Quốc

Nà na na ná nà ná na na, nà na na ná ná nà ná na nạ..
Nà na na ná nà ná na na, nà na na ná ná nà ná na nạ..

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Rồi đây đứng bên Người
Em mong muốn sao được gần anh mãi
Làm sao nói lên lời
Rồi từng đêm thấy anh về trong giấc mợ.
Chỉ một giâỵ..người yêu ơi
Em sẽ không bao giờ xa anh

Saỏ Vì sao hôm nay đôi ta chưa nói yêu nhau
Vì anh không yêu hay cho rằng em gian dối
Ðừng ngờ vực em khi yêu mỗi anh thôi
Trọn đời tình em chỉ hiến dâng cho người

Từ trong trái tim mình
Bao nhiêu nỗi đam mê rồi rực cháy
Và rồi em muốn thêm rằng
Nhiều khi muốn quên lãng.. thương nhớ thêm
Dù một giâỵ..người yêu ơi
Em sẽ không bao giờ xa anh

Saỏ Vì sao hôm nay đôi ta chưa nói yêu nhau
Vì anh không yêu hay cho rằng em gian dối
Ðừng ngờ vực em khi yêu mỗi anh thôi
Yêu không bâng khuâng mai đây sẽ khóc hay cười

Nà na na ná nà ná na na
Ðôi ta sẽ có nhau

Nà na na ná nà ná na na
Ðôi ta sẽ có nhau

Nà na na ná nà ná na na
Ðôi ta sẽ có nhau

Nà na na ná nà ná na na
Ðôi ta sẽ có nhau

hu hụ........
huh huh........................

Dù một giâỵ..người yêu ơi
Em sẽ không bao giờ xa anh

Saỏ Vì sao hôm nay đôi ta chưa nói yêu nhau
Vì anh không yêu hay cho rằng em gian dối
Ðừng ngờ vực em khi yêu mỗi anh thôi
Yêu không bâng khuâng mai đây sẽ khóc hay cười

Nà na na ná nà ná na na
Ðôi ta sẽ có nhau

Nà na na ná nà ná na na
Ðôi ta sẽ có nhau

Nà na na ná nà ná na na
Ðôi ta sẽ có nhau

Nà na na ná nà ná na na
Ðôi ta sẽ có nhau