Biển Sầu Lyrics

by Lam Phương

Ðời tôi sao mãi là... biển vắng trong hoàng hôn
Hàng cây khô đừng yên ấu sầu chờ mưa đến
Khị.. trời chưa nắng... gió lạnh về đầu non...
Khách ơị.. dừng bước thăm vài hôm

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Người đi vết chân vết chân còn
Ai biết chăng biển đau
Từ khi không có nhau, trăng tàn quên đưa lối
Nhự.. một cơn xoáỵ.. cuống cuồn rồi tàn mau
Vấn vương chi biển sầụ..

Có thương người cũng đã qua cầu
Còn chăng nước mắt... khăn sầu tiễn đưa
Sao hôm vài cánh lưa thưạ..
Xin cho nhắn gửi niềm riêng với ngườị.. người ơị..

Từ đây gót son vàng, đã vắng xa biển khơi
Tình theo con sóng trôi, xa dần rồi quên lối
Thương... đời trăm mỗị.. sớm... hợp... rồi chiều tan
Khóc cho duyên mình bẽ bàng...