9 Tháng Quân Trường Lyrics

by Unknown

Cuộc liên hoan nửa khuya sắp tàn
Mà sao tình mình thêm chứa chan
Xiết tay nhau mến trao lần cuối
Viết cho nhau những dòng lưu niệm
Của những ngày trong quân trường mình sống yêu thương
Qua chín tháng phong sương.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Tuổi thư sinh đã qua mất rồi
Giờ chỉ còn lại anh với tôi
Gắng trên vai chiếc loang chuẩn ý
Sáng mai đây giã biệt kinh kỳ
Giây phút này hai đứa mình còn có đêm nay
Ðể thương nhớ tràn đầỵ

ÐK:

Ðôi ta chiến sĩ xa nhà
Mang theo kỉ niệm làm quà mai sau
Mình còn gì cho nhau nữa không bạn đời nhé
Ðêm vui đã khuya rồi ta tạm biệt nhau thôị

Dù hai ta có xa cũng gần
Nên mỗi lần mình nhắc đến nhau
Nhớ biên thư đổi trao nhiều nhé
Kể nhau nghe những chuyện vui buồn
Ở chiến trường chuyện ân tình mình đã yêu thương
Người em gái hậu phương...