Thiên Thần Tội Lỗi Lyrics

by Sỹ Ðan

Ðêm, đêm trong hoang vắng đêm trong đìu hiu
Lang thang trong những cơn mưa buồn bã
Có bóng thiên thần rộng đôi cánh vút bay
Em, bao thơ ngây đó nay đâu còn nữa
Vui chơi nên đã sa chân vào lỗi lầm
Lỗi lầm của tình yêụ..

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Một thiên thần đã hoá thân vì lỗi lầm
Một thiên thần sống giữa nơi trần gian
Vì bao tội lỗi đã mang về với mình
Cửa thiên đàng đã khép sau màn đêm
Tình yêu nào đưa em vào giông tố ???
Cúi xin ơn trên xóa tội cho người
Ðể thiên thần dấu yêu
Sẽ không còn nỗi đaụ.lẻ loị..

Vang, vang trong đêm vắng bao lời sám hối
Ðâu ai hay biết trái tim mòn mỏi
Dưới bóng thiên thần, từng giọt nước mắt rơi
Em mau quên đi hết tháng năm tội lỗi
Mau quên đi hết xót xa và lỗi lầm
Lỗi lầm của tình yêụ.

Một thiên thần đã hóa thân vì lỗi lầm...
...Cúi xin ơn trên xóa tội cho người
Ðể thiên thần dấu yêu
Sẽ muôn đời sống trong lòng tạ..

NHATRANGangel : ...Mong cho ơn trên sẽ xóa hết tất cả các tội lỗi mà thiên thần đã lỡ mắc fảị.vì...bản thân tình yêu không hề có lỗị..và cả thiên thần cũng vậỵ..