Tiễn Bước Sang Ngang Lyrics

by Hoàng Trọng

Biết đến bao giờ
Gặp lại người em tuổi ấu thơ
Ðến đón tin mừng
Từ ngày thuyền xuân về bến mơ
Thì phút giờ đây
Gặp mùa áo cưới ngàn hoa
Quà nghèo chỉ có bài ca
Tặng nàng trước khi lìa xa

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Hết ấu thơ rồi
Cửa đời mừng em đẹp lứa đôi
Gắng sức theo chồng
Vợ hiền là trăng rằm sáng soi
Hạnh phúc tròn tươi
Nào cần nếp sống nhàn tươi
Mà là mái ấm tình đôi
Một lòng mến thương nhau hoài

Mái ấm che tình đôi
Ấm như nắng quê hương
Ðang soi mùa gặt mới
Góp sức xây ngày mai
Gắng vui bằng hôm nay
Vui như rượu hồng môi
Tiếng hát thay quà
Tặng mừng thuyền em gặp bến mơ

Nếu có khi nào
Chạnh lòng còn trông về chốn xưa
Thì nhớ đừng quên
Ngày này với những lời ca
Cùng chồng gắng bó đời hoa
Rồi ngàn ý xuân chan hòa