Biệt Ly Lyrics

by Minh Tâm

Mờ a`nh trăng, xê` bo`ng tàn
Thư`c tră`ng mơ`i biê`t trọn đêm dài
Ôi nhìn nhau mà sao nghẹn lời no`i
Giờ phu`t cuô`i tiễn đưa người đi

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Yêu mơ`i biê`t trăm thương ngàn nhơ`
Quyê`n luyê`n phu`t chia ly cuô`i cùng
Tâm hồn nghe quạnh hiu lạnh gia`
Chợt thoa`ng ươ`t mi rơi lệ buồn

Trời đã chia lư`a đôi mình
Biê`t trươ`c đã yêu xa thật buồn
Ta thầm gọi tên nhau người tình hỡi!
Lần cuô`i vẫy tay tạm biệt nhau

Yêu mơ`i biê`t sao nguôi khổ đau
Ðể nhơ` để thương tê ta`i hồn
Con tàu đưa người đi vạn lô`i
Chờ nă`ng â`m xuân sang trùng hoàn

Minh Tâm Lyrics