Biệt Quê Lyrics

by Ðan Trường

Gió lật mâ[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
'y tàu lá trên cây
Ðàn quạ nay thôi kêu hè
............
Gió lật lá là gió heo may
Làn thu đưa gió thu về