Ải Chi Lăng Lyrics

by Lưu Hữu Phước

Chi Lăng, Chi Lăng
Tiếng ai hò reo vang trời
Chi Lăng, Chi Lăng
Bóng ai tranh hùng muôn đờị

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
1. Trời âm u, gió tung, rú lên, rít lên ào àọ
Rừng thông rên siết dường như khóc dưới luồng bãọ
Lời ai nỉ non trong mây ?
Hồn ai thở than nơi này ?
Lời gió hay lời reo ngàn quân sĩ đã chết ?
Hồn gió hay hồn ai còn thương tiếc ?
Trời lung lay, sấm vang, sét vang nổi lên ầm ầm.
Ðồi, non, thung lũng đều long lở dưới hồi sấm.
Lời ai ? Phải chăng thần thánh ?
Hồn ai ? Phải chăng hùng anh.
Vì nước tuốt gươm đột xông
Làm cho rõ giống Tiên Rồng
Hồi nhớ tới vó câu khập khễnh lướt qua làn khói giáp chiến.
Hồi nhớ tới bóng muôn cờ xí phất tung hùng vĩ quyết tiến !
Vì nước tuốt gươm xông phạ
Lòng trung, cứu dân lầm than
Ðồng hát khúc anh hùng ca
Bền gan kết tâm cường tráng
Khuất Nam, bình Bắc, oai hùng luôn tiến
Trống chiêng vang rền

2. Hồi chiêng khua thúc quân, tiếng loa thét lên long trờị
Hùng binh say máu, gầm như sóng, cố tràn tớị
Cờ Nam phất lên oai nghị
Nhà Nam vẻ vang một thì
Triều Lý, binh hùng ta liều thân sống quyết chiến !
Ðồng tiến tuôn giày lên tàn quân Tống.
Thù muôn năm, Liễu Thăng kéo quân tiến qua biên thùỵ
ngựa phi như sóng, vượt khe suối, lướt rừng núị
Ngờ đâu tiếng loa vừa báo
Lê tướng chước thâm tài cao
Ðồng ứng phá tan giặc Minh
Hùng anh, múa tít gươm linh
( Lập lại ) Hồi nhớ vang rền.