Tô Ðông Pha Lyrics

by Bảo Trâm

Ngoài kia mây bay một cõi Vu Sơn buồn
Trăng thanh ngày ấy còn treo trên dỉnh núi
Vần thơ hôm xưa nhuộm bóng trăng sơ huyền
ông Pha ngày dó làm thơ trong chiều gió
ứng bên dốc đời, em mơ mình như ông Pha ...
ời biết câu trung thành.
Còn em đây ngàn bão tố vây quanh
ường vắng em đi, tiếc quá, không mang được anh !
ường em đi có bóng Vu Sơn buồn.
Ngoài kia mưa bay một cõi Vu Sơn buồn
Thi nhân ngồi khóc hàng cây ngô đồng úa
Ngồi bên thi nhân một bóng Triêu Vân buồn
ông Pha ngày đó làm thơ trong chiều gió
ứng bên dốc đời, em mơ mình như Triêu Vân...
ời biết câu chung tình.
Còn em đây ngàn tội lỗi vương mang.
ừng trách chi em kiếp sống không ngày mai
ừng thương em bao luân lý đã không còn !
Ngoài kia mưa bay một cõi Vu Sơn buồn
Thu qua rồi đấy và mây ôm đỉnh núị
Người thơ thôi khóc, lặng lẽ kiếp lưu đàỵ
Thơ nay còn đấy, người xưa đâu còn nữạ
Gió nương bóng chiều, em mơ màng theo cung thơ
Trạnh nhớ đêm ân tình.
Ngàn giao hoan còn vọng mấy vần thơ
Bài hát cho anh, hãy giữ cho ngày mai !
ường em đi hun hút không ai chờ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]