Bóng Mát Cuộc Tình Lyrics

by Unknown

Ðôi khi em lăng nghe, cung tơ vương xot xa
Mong manh trên gôi chăn, bao ngay thang qua con đâỵ
Mưa rơi Mưa mai rơi, âm vang nghe ra rơi
Rơt trên tưng phiêm đan xưạ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ðôi khi nghe nhơ thương, trôi qua trong bong đêm
Công viên đây hăt hiu, nghe tưng nhanh thông lăng yên.

Em đi trong ai ân, mang theo nhưng thương sâu
Bươc lên tưng phim mông mơ

ÐK :
Chang la bơ cat văng, đon đưa em trong chiêu mông mơ
Chang la giong suôi mat, tinh em ngong chơ
Chang đên nghe thơi gian xoa hêt muôn phiên
Ðên vơi cung nhac âm ap hoa lơi
Chang đưa tinh em cao vut, vao nhưng anh sao đêm
Chang đên cho mông mơ châp canh đâm ngơi
Vơi nhưng buôi chiêu năng tăt mong manh
Va tưng nu hôn âm êm rơt trên tinh say

Em mang nhưng dâu yêu, miên man trong năng say
Mong manh trên cat êm, phơi minh giưa hoang hôn.
Em gom nhưng dâu yêu, chôn xâu dươi cat vang
Cuôn theo bot song diu dang