Trong Tay Thánh Nữ Có Ðời Tôi Lyrics

by Unknown

Hãy hỏi Chúa đi rồi em sẽ hay
Tôi buồn như phố cũ như tay
Bàn chân từng ngón ngưng không thở
Lạc mất đường đi tận dấu bày

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Hãy hỏi nắng đi rồi em sẽ hay
Tôi gầy như lá, lá như mây
Rừng khuya thổi suốt bao tâm sự
Thiên đàng tôi là người hay ai ?

Hỏi môi đi ! Môi còn muối mặn
Hỏi tóc đi ! Sông những buồn vui
Và hỏi chúa đi ! Chúa sẽ trả lời
Trong tay thánh nữ có đời tôị

Hãy hỏi gió đi rồi em sẽ hay
Thiên đàng trong mỗi bước ta đi
Biển sâu chùng thấp.
Ðêm quê nhà, tiếng gọi trời xa
Ơi thánh nữ ơi !