Tu Là Cõi Phúc Lyrics

by Unknown

1.Ai nức nở quỳ bên chánh điện,
khi chuông chùa vừa điểm tiếng công phu
Tín nữ ơi, nguyên do nào người muốn đi tu,
vui kinh kệ và quen mùi khổ hạnh?

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Nhưng tín nữ đi tu làm sao cho thành chánh quả,
bởi làn phấn son còn in rõ trên đôi má dạn phong trần.
Người đã giác ngộ hay vẫn vướng nợ trần?
Người đi tu vì chán mùi chung đỉnh và cảm thấy
cuộc đời là hố thẳm gành sâu ?
Hay là vì một phút giận hờn ghen tức khổ đau,
tín nữ mới toan mượn cửa am thiền để chôn lấp
mạch sầu thương và phôi pha nỗi niềm đau khổ?

2.Tín nữ có nghe không tiếng chuông vang
rền nơi chánh điện như đánh thức
kẻ trần gian đang hướng thiện hồi đầụ
Nhưng tu làm sao khi quỳ trước đấng
Từ Bi còn nức nở nghẹn ngàọ
Tín nữ ơi, còn tủi thân còn đau khổ
thì lòng dạ còn nặng nợ trần aị
Ðây là cửa am thiền vẫn mở rộng
cho người đời chuông mõ công phụ
Vào chốn nầy không khó,
nhưng khó giữ cho bền tâm chí của một người tu .

3.Chấp hai tay ngước nhìn lên Phật Tổ mà đôi mắt còn
đầm đìa những giọt thu ba .

Nam Mô A Di Ðà Phật.

Ðây cũng là một nạn nhân của lục dục thất tình,
một tâm sự trái ngang, một đoạn đời bi thảm.
Tín nữ ơi, người ta thường bảo rằng thời gian là liều thuốc quý.
Vậy tín nữ hãy trở về đi, hãy rán phấn
đấu để vượt qua bao nhiêu trở lực.
Vì có sống trong gian khổ thì ta mới tìm
ra được lẽ sống của con người .

4.Nam Mô A Di Ðà Phật.

Tóc chưa bạc đừng ngăn dòng nhiệt huyết.
Người còn xuân đừng tính việc đi tụ
Dẫu đời người tỉ như cánh phù du,
nhưng còn sống ta vẫn còn tranh đấu .

Sở dĩ bần tăng đi tu đây là vì ba mươi năm sương
gió cõi trần ai đã lỡ dở mộng công hầụ
Một kiếp phù sinh đã trắng nửa mái đầụ
Trước khi bước chơn vào nơi Phật tự,
bần tăng cảm thấy mình là một chiếc lá vàng rơị
Tuổi thanh xuân không còn với
một lão già tóc bạc răng long mắt mờ tai yếu .
Thôi thì mượn lời kinh tiếng kệ để có ngăn chia
đôi ngã Ðạo và Ðời .

5.Nam Mô A Di Ðà Phật.

Còn như tín nữ đây vốn người tuổi trẻ,
gái đôi mươi đang giữa độ xuân thờị
Ðừng vì một phút buồn đau mà chán nản sự đời!
Ðâu có phải lần chuỗi bồ đề niệm kinh sám hối
là dứt được dòng trần lụy thế gian.
Còn mặc chiếc áo nâu sòng là
còn mang ơn người đã dệt từng tấc vảị
Còn đỡ lòng bằng bữa cơm dưa muối
là còn nợ bác nông phu tay lấm chơn bùn.

6.Nam Mô A Di Ðà Phật.

Ðã có câu, ''Sắc tức thị không, không tức thị sắc.''
Và cũng có câu, ''Tâm tức Phật, Phật tức tâm.''
Tín nữ trước hãy lo tu thân
rồi sau sẽ lo tu Tiên tu Phật.
Còn như muốn nếm mùi khổ hạnh
thì năm sáu mươi năm nữa,
khi mắt đã mờ không còn nhìn
rõ vạn vật muôn màu,
tai đã lảng không còn nghe chuyện thị phi thiên hạ,
lưỡi đã tê vì tân khổ không còn
thiết đến những mùi mỹ vị cao lương.
Chừng ấy tín nữ đến đây quy y
thí phát để có gởi thân dưới bóng Phật đàị
Tín nữ nên biết rằng cửa thiền chỉ rộng
mở cho những ai không bận vòng trần lụỵ
Bởi có câu:

Tu đâu cho bằng tu nhà
Thờ cha kính mẹ hơn là đi tu