Ai Có Về Sông Thương Lyrics

by Unknown

Ai có về bên bến sông Thương
Nhắn người duyên dáng tôi thương
Bao ngày ôm mối tơ vương
Tháng với ngày mơ nhuốm đau thương
Tâm hồn mơ bóng em luôn
Mong vài lời em ngập thương

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Thu nay về vương áng thê lương
Vắng người duyên dáng tôi thương
Mối tình tôi vẫn cô đơn.
Xa muôn trùng lưu luyến nhớ em
Mơ hoài hình bóng không quên
Vương tình mộng xây dịu êm

Bao ngày qua,
Thu lại về mang sầu tới
Nàng xây tình mới hồn ta tơi bời
Nhìn hoa cười đón mừng vui duyên nàng
Tình thơ ngây từ đây nát tan.

Hoa ơi,
Thôi ngưng cười đùa lã lơi
Cùng tôi buồn đắm đừng vui chi tình
Ðầy bao ngày thắm dày xéo tâm hồn nầy
Lệ sầu hoen ý thu

Ai có về bên bến sông Thương
Nhắn người duyên dáng tôi thương
Sao đành nỡ dứt tơ vương
Ôi duyên hờ từ nay bơ vơ
Dây tình tôi nắn cung tơ
Dứt lòng sầu trách người mơ