Vẫn Chờ Em Lyrics

by Trịnh Nam Sơn

F F Gm7 Gm7
Anh, cuộc tình đó vẫn chờ anh.
C7 C7 F C+
Cho dù mình cách xa ngàn trùng.
F F Gm7 Gm7
Anh, trời có lẽ vẫn hờn mây,
C7 C7 F C+
Mây đã quên đem đến ánh sáng mùa Xuân.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
(lần 1)
F F Gm7 Gm7
Sao em vẫn còn nhung nhớ nụ cườị
C7 C7 F F
Sao em vẫn còn âu yếm kỷ niệm.
Dm7 Dm7 Gm7 Gm7
Sao anh chẵng về bến cũ một lần.
C7 C7 F C+
Cho em được tìm lại hương yêụ

(lần 2)
Sao em vẫn còn nhung nhớ nụ cườị
Sao em vẫn còn âu yếm kỷ niệm.
Anh nghe không từng nhịp tim rất bồi hồị
Cho em xin hình bóng cũ trở lạị

Những, những phím nhỏ quấn quít thật gần.
Những, những nốt nhạc tha thiết rộn ràng.
Sao anh chẳng về bến cũ một lần.
C7 C7 F Gm7
Cho em được tìm lại hương yêụ
C7 C7 (NC) F F
Cho em được tìm lại hương yêụ