Ai Ðêm Con Sáo Sang Sông Lyrics

by Unknown

Ai ai đem ai đem con sáo bằng chim sáo hưm ... hưm sàng sang sang sàng sang sông
ai đem chim sáo sang sông Tình bằng sang sông ưm ... ...tình bằ`ng sang sông hưm ... ... ...
Cho cho nên bằng chim sáo hưm ... ... ... sổ sổ sổ lòng
cho nên chim sáo sổ lòng, tình bằng bay xa hưm ... ...tình bằng bay xa hưm ...

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ai đem con sáo qua sông rồi lại qua sông cho nên nó chớ con sáo ơi ơi ơ sổ cái lồng bay xa
Anh đưa em gái qua sông lơ^`i hẹn tình xưa, tình như mộng biết bao đắm say hỡi có bay cùng anh
ôi ta con sáo bên nhau tròn vẹn tình chung, đời êm đẹp sáo vui líu lo hỡi sáo bay cùng anh
Ai đem con sáo mà sang sông lăm cái ly ta mời con sáo ơi nàng ơi
xuân tú xuân ừ ta tú mùi đôi hường nhan phập phồng lá gan đôi hường nhan phập phồng lá gan
Chiều chiều vịt lội mà sáo bay tai lắng tai nghe bầy gọi bầy trên trời cao
chim kéo vô đồng xanh lúa vàng bên chiền sông dậ.p dìu sáo bay, đôi tình nhân phập phồng lá gan
Qua sông anh đón mà anh đưa, con nước xuôi nghe bìm bịp gọi ôi à ôi chim sáo bay liền bay khắp trời
chân trời xa dập dờn áng mây đôi hường nhan sổ lòng sáo bay