Ai Ðến Sài Gòn Lyrics

by Hoàng Dũng

Ai đến Sài gòn cũng khen Sài gòn lớn
Ai đến Sài gòn thấy chi cũng lạ hơn
Người đông xe đông đường phố mênh mông
Nhịp sống sôi động ngày đêm chờ mong

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ai đến Sài gòn nhớ vô thăm chợ Lớn
Thăm bến Bạch Ðằng rất vui Thảo Cầm Viên
Từ khắp bốn phương mời hãy ghé thăm
Ai đến một lần để biết Sài gòn

...Rap ...

Tôi biết Sài gòn trái tim của nhịp sống
Ðêm đến ngập đèn phố vui theo người vui
Dù bất cứ đâu lòng vẫn khắc sâu
Yêu mến trong đời đẹp quá Sài gòn

Ai đến Sài gòn cũng khen Sài gòn lớn
Ai đến Sài gòn thấy chi cũng lạ hơn
Người đông xe đông đường phố mênh mông
Nhịp sống sôi động ngày đêm chờ mong

Ai đến Sài gòn nhớ vô thăm chợ Lớn
Thăm bến Bạch Ðằng rất vui Thảo Cầm Viên
Từ khắp bốn phương mời hãy ghé thăm
Ai đến một lần để biết Sài gòn

...Rap ...

Tôi biết Sài Gòn trái tim của nhịp sống
Ðêm đến ngập đèn phố vui theo người vui

Dù bất cứ đâu lòng vẫn khắc sâu
Yêu mến trong đời đẹp quá Sài gòn.