Vũng Lầy Của Chúng Ta Lyrics

by Lê Uyên Phương

| Gm | Eb | Cm | D7
Theo em xuống phố trưa nay đang còn chất ngất cơn say
| Gm | Eb | Cm | D7
Theo em bước xuống cơn đau, bên ngoài nắng đã lên mau
| Gm | Gm | Gm | Gm
Cho nhau hết những mê say, cho nhau hết cả chua cay
| C | Gm | Gm
Cho nhau chất hết thơ ngây, trên cánh môi say
| Gm | Gm | Gm | Gm | C
Trên những đôi tay, trên ngón chân bước về tình buồn, tình buồn

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Yêu nhau giữa đám rong rêu, theo dòng nước cuốn lêu bêu
| Gm | Eb | D7 | D7
Ði qua những phố thênh thang, đi qua với trái tim khan
| D7 | D7 | D7 | D7
i qua phố bước lang thang, đi qua với trái tim khan

Theo em xuống phố trưa mai đang còn nhức mỏi đôi vai
Theo em bước xuống cơn đau, bên ngoài nắng đã lên mau
Cho nhau hết những mê say, cho nhau hết cả chua cay
Cho nhau chất hết thơ ngây, trên cánh môi say
Trên những đôi tay, trên ngón chân bước về tình buồn, tình buồn

| G | G | G | D7
Qua đi, qua đi dứt cơn mê
| D7 | D7 | G | G
Tình buồn chồng chất lê thê
Qua đi, qua đi dứt cơn say
Tình này tình rồi thay

| G | G
Ta sống trong vũng lầy
| G | G | Am | D7
Một ngày vùi dần, còn vùi sâu, còn vùi sâu
| G | D7 | D7 | C | D7
Trong ngao ngán không dứt hết cơn cơn ê chề
Ta sống trong vũng lầy
Một ngày vùi dần, còn vùi sâu, còn vùi sâu

| G | D7 | D7 | D7 | G
Trong ngao ngán không dứt hết một, một lần đaụ