Buổi Sáng Trên Bãi Biễn Lyrics

by Nguyễn Hà

Năng buông n[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
hưng tia rưc rơ, biên xanh song xô bơ cat, gio kia khe lay lơi hat, thuy dương hoa tiêng đêm theọ
Ngât ngây phut giây gân nhau, ngơ như thang năm ngưng trôi, năm tay bươc trong hanh phuc, ngâp năng ân tinh.
Anh la nhưng binh minh, em se như la chim luôn mang lơi hat ngơi ca, cho mai đôi minh bên nhau trong tinh yêu thân tiên, bao mông mơ xanh mai tinh như vân thợ
Anh la nhưng chiên song, em se luôn la bơ cat nâng nu hôn biên xanh, đôi trai tim minh bên nhau muôn đơi như mông ươc, tinh mai trao tinh.
Dâu cho gio lay trơi mây, vân không đôi thay tinh ta, dâu mưa bao hay thât năng minh yêu nhau mai mai,co anh co em nguyên ươc, tinh mai trao tinh.