Bàn Tay Mẹ Lyrics

by Bùi Ðình Thảo

Bàn tay mẹ b[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
ế chúng con
Bàn tay mẹ chăm chúng con
Cơm con ăn tay mẹ nấu
Nước con uống tay mẹ đun
Trời nóng bức gió từ tay mẹ con ngủ ngon
Trời giá rét cũng từ tay mẹ ủ ấm con
Bàn tay mẹ vì chúng con
Từ tay mẹ con lớn khôn

Bùi Ðình Thảo Lyrics