Buồn Mà Chi Em Lyrics

by Lam Phương

Sầu mà chi em
Lúc non sông cần trai hùng
Buồn mà chi em
Mai anh về trong nắng êm
ừng vì chia ly
Làm nản chí nam nhi
Vui lên đi cùng ước thề
Rồi ngày mai anh sẽ về.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
ÐK:

Em ơi anh đi vì nước non mình đợi chờ
Muôn quân đang gieo lửa khói tung ngập mầu cờ
Thân trai ra đi nợ nước đôi vai gánh nặng
Buồn chi cách xa vì ngày vui sẽ không xạ

Hôm nay anh đi vì muốn duyên mình đẹp màu
Bao năm chia ly là mấy trăm vạn ngày sầu
Vui lên đi em rượu tiễn sao không uống cạn
ể anh bước đi cho phí chí mộng làm traị

Một thời gian qua
Nước non vui niềm thái hòa
Trời Việt câu ca
Xuân qua thềm mơn cánh hoa
Vạn niềm thương yêu
Còn chờ phút xum vầy
Em xin dâng ngàn tiếng cười
Tặng người anh yêu suốt đời ... !!!