Ðược Mùa Lyrics

by Phạm Ðình Chương

Ngâm (theo điệu cò lả)
Con cò cò bay lả lả bay la
Bay qua qua ruộng lúa,
Bay về về đồng xanh .

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Hát:
Tình tính tang, tang tính tình,
Dân làng rằng, dân làng ơi,
Rằng cắt lúa, lúa đem phơi .
Rằng cắt lúa, lúa đem phơi .

Lời 1:
Cánh đồng mênh-mông,
Cánh đồng bát-ngát,
Ôi cánh đồng dàođạt lúa thơm nồng .
Tới mùa lúa chín,
Xóm làng ca hát:
"Ðây lúa về cùng đời sống nhà nông ."

Vui vui lên, lúa ơi!
Vui vui lên, lúa ơi!
Nuôi-nấng người sung-sướng đời ấm-no .
Vui vui lên, lúa ơi!
Vui vui lên, lúa ơi!
Ta hát mừng bông lúa ngời xinh tươi .

Lời 2:
Ánh vàng dâng lên,
Sáng ngời thôn-trang,
Ôi xóm làng tràn ngập suối trăng vàng .
Tiếng chày reo vang,
Tiếng cười (nàng) thôn-nữ,
Chan-chứa hoà thành bài-hát đầy thơ .

Vui vui lên, lúa ơi!
Vui vui lên, lúa ơi!
Nuôi-nấng người sung-sướng đời ấm-no .
Vui vui lên, lúa ơi!
Vui vui lên, lúa ơi!
Ta hát mừng bông lúa ngời xinh tươi .

Lời 3:
Hái về đem phơi,
Giã, sàng thâu đêm,
Mai sớm rồi được nồi mới cơm mềm .
Những chiều trên đê,
Ngắm bầy em bé,
Bao nỗi-niềm rộn lòng bác nhà-quê .

Vui vui lên, lúa ơi!
Vui vui lên, lúa ơi!
Nuôi-nấng người sung-sướng đời ấm-no .
Vui vui lên, lúa ơi!
Vui vui lên, lúa ơi!
Ta hát mừng bông lúa ngời xinh tươi .