Ðừng Nói Chia Tay Lyrics

by Unknown

Ðừng nói nghe em lời chia tay
sầu lên mi mắt lệ hoen đầy
xin em huyền thoại tình ... phong kín
đừng nói chia tay trong đêm nay

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Trăng vẫn đấy
sáng muôn đời ... muôn thuở
chén tình ngọt ngào
em hãy uống cùng ta say
cạn đi em
giòng đời sống cuồng quay
cần nhau mãi
ta, em chẳng bao giờ ngăn cách

Lau mắt đi em
phiến tình ta nguyên bạch
mềm tơ trời cô đọng thạch
miên man
gối tay nằm nghe mộng cuối
đi hoang
vùng miên thụy bướm mang hồn
hạ trắng