Buồn Từng Phút Giây Lyrics

by Trịnh Công Sơn

Chết từng [ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
ngày,
Sống từng ngày,
Còn sống một ngày
Còn nhìn thấy quanh đâỵ
Hàng vạn cánh dơi tanh hôi bên đời
Từng bầy thú gian xun xoe môi cười
Tuổi trẻ ra đi về miền tăm tốị..
Hàng triệu tiếng than nghe trên môi người
Tuổi trẻ chết oan trên tay nhân loại
Một đời Việt Nam nào có lâu dàị
Từng ngày sống,
Từng ngày lo,
Ngồi nhìn quanh,
Rồi lại chờ.
Một ngày mới,
Lòng buồn thêm,
Vì người chết nhiều mãị
Từng ngày sống không vui,
Từng ngày chết cho ai,
Từng ngày chết cho ai,
Từng ngày hét la to,
Từng ngày sống âm u,
Một đời sống lao tù,
Từng ngày trong bóng tối,
Ngồi lặng nghe thế giới,
Buồn từng phút giâỵ..
Sống từng ngày,
Chết từng ngày,
Còn sống một ngày ,
Là hẹn chêt mai đâỵ
Sống từng ngày,
Chết từng ngày,
Còn sống một ngày
Là hẹn chết không haỵ..