Buồn Vơi Lyrics

by Phan Khanh

1. Mưa, em ơi !
Ðàn ai buông lả lơi, lòng tôi nghe ... tơi bời

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Mưa, rơi rơi
Dòng sông như ngừng trôi, hồn nghe sao ... rã rời
Và em ơi mưa mãi ... không thôi
Giọt mưa rơi thêm nỗi đơn côi
Buồn ơị.. làm sao vơi
Sầu ơị.. sao khôn nguôi


2. Mưa, mưa rơi !
Chiều nay mưa còn rơi; chờ mong em ... bên đời

Mưa, mưa rơi
Cành hoa tả tơi, hoài mong sao ... thấy người
Rồi mai mưa sẽ thôi ... rơi
Ðời vui em đến bên tôi
Chờ em... chiều mưa rơi
Chờ em... chờ một đời ...

(Coda)

Chờ em... chiều mưa rơi
Buồn ơị.. làm sao vơi
Buồn ơị.. làm ... sao vơi ?!?