Ai Nói Em Biết Lyrics

by Unknown

Ai nói em bie[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
^'t trái tim anh chung tình
Ai nói anh biết trái tim em còn trinh
Cho dẫu như thế cớ sao em âm thầm
Anh nhác hơn dế bảo sao em lặng câm
Thề không gian dối anh chỉ biết (yêu) em mà thôi
Thề không dối gian gởi anh trái tim vẹn toàn
Tình yêu thứ nhứt nên trái tim còn trinh
Tình yêu mới nhiên trót phút giây thần tiên