Em Nghĩ Ðến Anh Lyrics

by Tuấn Ðức

Verse 1 - Em nghĩ đến anh ngày đêm,
em không phút giây nào quên.
Một hình bóng cũ nay đã xa rồi,
vì em vẫn mãi yêu chỉ một người
nên em luôn nghĩ đến anh.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Chorus - Một lần yêu nhau để rồi xa nhau,
tình còn chia phôi, lòng còn đơn côị
Ðợi chờ xuân qua, hạ về luyến nhớ
rồi từng thu đông mơ bóng anh về.

Verse 2 - Em nghĩ đến anh ngày đêm,
em vẫn tháng năm đợi mong.
Một hình bóng cũ nay đã xa rồi,
đời em vẫn mãi yêu chỉ một người
nên em luôn nghĩ đến anh.

Tuấn Ðức Lyrics