Nhớ Về Ðà Lạt Lyrics

by Hoàng Trọng

Ðà Lạt ơi trong bao màu tươi
Trời thơ bát ngát yên vui
Khách du còn nhớ muôn đời:
Cây lả lơi, hoa nghiêng vành môi
Làn mây đắm gió êm trôi,
núi sông gieo tình trăm lốị

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ðà Lạt ơi, khi vui đường đi
dìu chân tới suối Cam Ly
ngắm đôi lòng ước trao thề
Khi buồn mơ, Xuân Hương hồ thu
là nơi đón ánh trăng tơ
xóa tan phong trần phai mờ .

Nhớ có Hồ Than Thở,
suối vàng rừng Ái Ân
lắng như nơi thiên tiên đang trầm mơ .

Có nước vờn khe đá
thác ngàn xao xuyến
như lá thông reo ví veo,
chim hòa theo ...

Ðà Lạt ơi, bao nhiêu lời ca
nào ca hết ý nên thơ
hết khung trời đã tôn thờ!

Nay dù xa bao nhiêu ngày qua
Hồn ta vẫn luyến nơi xưa
mỗi khi xuân về khai mùa

Ôi Ðà Lạt ơi, nghe chăng niềm nhớ