Ai Nói Yêu Em Ðêm Nay Lyrics

by Y Vân

Ai nói yêu em đêm nay
ai nói yêu em đêm mai
ai sẽ yêu em sau nàỷ
son phấn nào giết ngây thở
ánh đèn nào màu đơn côi
lệ sao nhiều hơn mưa lũ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ai dìu bước em đêm nay
ai dìu bước em đêm mai
ai dìu bước em tương lai
nhịp chân nào đưa rã rời
ôi tiếng kèn nghẹn như tiếng khóc
thương cho người một kiếp vô duyên

Rồi từng đêm từng đêm
qua biết tay bao người
một lần son nhạt môi
cay đắng thêm trong đời
tàn một cơn mê
bẽ bàng một mình ai
nghe như trong lòng giông tố đang buốt sâu

Ai nói yêu em đêm nay
ai nói yêu em đêm mai
ai sẽ yêu em sau này
khi bóng chiều thẫn thờ rơi
vũ trường chợt bừng cơn say
ai nói yêu em đêm naỷ

Ðời chẳng mong chờ ai
sắp đến trong tay người
đời chẳng mong chờ ai
không vấn vương tơ chùng
tàn một đêm sau
qua một bàn cờ vui
tương lai tan thành sương kín
trong nửa khuyạ.