Giọt Tình Sầu Lyrics

by Nam Lộc

Ngày xưa trong quán nhỏ
Ðời không có mùa đông.
Trên môi cà phê ngọt
Trong mắt giọt tình nồng.
Hôm nay trong quán lạ
Hai đứa ngồi nhìn nhau
Trên môi cà phê đắng
Trong mắt giọt tình sầụ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Bao năm trời lận đận
Ðời ngọt những vết thương
Bao năm trời bôi bác
Ðời vui những tấn tuồng.
Anh bây giờ đã khác
Trán đã thêm nếp nhăn
Em bây giờ cũng khác
Má đã phai sắc hồng.
Mắt nào không lệ chảy
Môi nào thơm hương hoa
Lòng nào như suối cạn
Tình nào đã chia xa
Bao năm trời cách biệt
Không còn gì cho nhau
Giọt tình buồn trong mắt
Cũng tan theo nổi sầụ