Em Xưa Áo Trắng Tóc Dài Lyrics

by Duy Thanh

Em xưa áo trắng tóc dài
Chiều phai nắng nhuộm trang đài bóng hoa
Tuổi thơm sách vở ngọc ngà
Lối qua trường cũ mặn mà lòng ai!

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Nghiêng vai soi bóng cuộc đời
Tình em sao giống mây trời phiêu du
Chiều đông mây phủ mịt mù
Nhìn mình sao thấy sầu như mưa chiềụ

Ðiệp Khúc:

Ðêm qua hồn bỗng bay xa
Nương theo gió nhớ bay qua bên nàng
Trong theo mà lệ tôi rơi
Nhạt nhòa chăn gối chưa vơi nỗi sầụ

Em xưa áo trắng tóc dài
Chân đi chưa mỏi hồn em bay cõi nào!
Sợ đời sóng vỗ xôn xao
Em yêu như những năm nào hay không?

Phần dành cho ending:

Hát như kiểu biểu diễn của nức nỡ khi người yêu đã mất của câu: "Sợ đời sóng vỗ xôn xao Em yêu như những năm nào hay hớ hơ hơ hơ hờ không ờ không ờ không....

Ðặc biệt bài nhạc này bạn có thể đổi chử khi hát cho Trường Trưng Vương thì bạn sửa thành: "Trưng Vương xanh áo tóc dàị.." Còn nếu bạn nào hát cho Trường Gia Long thì bạn đổi thành: " Gia Long áo tím tóc dàị.." để phù hợp khi bạn hát trong các buổi họp mặt hay liên hoan của các trường.