Gót Chinh Nhân Lyrics

by Unknown

Ðêm nay đi giữa cây rừng hoang vu
Ta ca vang khúc ca tiêu diệt thù
Ðây cheo leo đây ngọn đèo gió hú
Rừng cây thêm hoang vu

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Sương mênh mang suối bao trùng non xa
Quê hương ơi mến yêu thêm đậm đà
Trăng lên cao tô đẹp màu hoa lá
Tình dâng thiết tha

Vui suốt đêm thâu
Ðoàn ta ra đi chí in sâu
Dù đôi vai phong sương dải dầu
Nguyện đem sương máu lấp sầu đau

Lối về chiến khu
Có tiếng súng gác vương thưa
Có tiếng hú gió đưa
Lòng chinh nhân xao xuyến bừng lên phút giây mong chờ

Nghe âm vang suối reo bừng đâu đây
như thương ai chiến trinh trên đường dài
Quên chong gai quên đời vì sông núi
Hồn ta chơi vơi ơ hờ

Bao yêu thương núi sông ngập trong tim
Ta hy sinh máu xương nơi chận tiền
Mong quê hương thanh bình về đây đó
Ðẹp như ước mơ