Em Hát Ayrray Lyrics

by Unknown

Em hát Ayrray tạnh chơn mưa núi
Em hát Ayrray tạnh cơn mưa rừng.
Xao xuyến trong tôi lới con sông hát.
Câu hát xa đưa rừng núi mơ màng.
Lêu lêu lêu lêu . . .
Em hát Ayrray nắng tung hạt vàng, cánh chim gọi đàn xôn xao đại ngàn.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Nguyên sơ câu hát Ayrray
Tươi nguyên câu hát Ayrray
Lều lêu lêu lêu lêu lêu . . . .
Em hát Ayrray nắng quên chiều hè, núi quên lới thề, tôi quên đường về.

Mặt trời không muốn rời thũng lũng.
Dát vàng trên những khóm rừng già.
Mặt trời không muốn rời thũng lũng.
Lắng nghẹ . . lắng nghẹ . . . lắng nghe