Anh Ðây Lyrics

by Unknown

Em ở Sài Gòn, anh ở đây
Ðồi cao cát trắng kẽm gai dầy
Ngẩn ngơ dăm chuyến tầu xuôi ngược
Ðể nhớ thương về heo hút mây

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Anh vẫn từng đêm thương nhớ con!
Thương em tình nghĩa vẫn vuông tròn
Thương mình thao thức từng đêm trắng
Thương bạn anh trong cảnh sống còn

Nhạc:

Anh ở đây, bạn bè anh cũng ở đây
áo rách xác xơ thân gầy
Cùng chung kiếp sống đọa đầy
Anh ở đây, ngày ngày cơm không đầy chén
Chiều chiều ra trông đàn én

Gọi đàn thấp thoáng bay qua

Toa liền toa, tầu đi trong ánh hoàng hôn
Tiếp nối những dư âm buồn
Tàn canh thao thức canh trường
Trăng ngậm sương, bóng mờ không soi nẻo tối
Ðường đời sao rơi lạc lối
Cho lòng giăng mắc đôi nơi

đ.k.:

Chiều Suối Máu xót xa buồn nhớ con
Tình yêu em vẫn đong đầy khóe mắt
Chiều Long Giao đồi cao heo hút gió
Bóng phai mờ hẹn hò vướng chân mây

Anh ở đây, vẫn giếng nước trong bên cầu
Tìm trăng, trăng vướng dây gầu

Anh ở đây, sớm chiều bên trong rào sắt
Ngày ngày ưu tư chồng chất
Giữa lòng núi cũ sông xưa

Anh ở đâỷ Sao anh vẫn ở đâỷ