Ðời Phong Ba Lyrics

by Lư Anh

Núi sông ngu[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
't ngàn đất trời bao la đời ta,làm thân tại phong ba hề chi đường đi tới bát ngát chờ tạ
Thế gian đổi đời cho dù tương lai còn xa đường công danh thênh thang thời gian nào ta gắng bước tới ngày maị
Kiếp phong ba ta làm trai có sá chi khó khăn trong đời còn lắm điều gian khổ chờ ta lòng vẫn bền dù thân bọt bèọ
Ðời phong sương ta phong trần một thời đời sóng gió ta đã trôi dạt một thời thì hôm nay ta sẽ quay trở về bến sông trăng nơi quê xưa thời thơ ấụ
Dù hôm nay ta vẫn không là ai nhưng quyết tâm mai mốt ta thành công.
Dù đuợc hay không ta vẫn không sờn lòng cố tâm nguyện thề ngày vinh quang.