12 Bến Nước Lyrics

by Lý Huỳnh Long

Người lớn cũng thường hay nói, lâu nay số bởi ông trờị
Hạnh phúc ở đời con gái mười hai bến sông.
Hồi má tôi thời con gái, nhớ thương chín đợi mười chờ.
Rồi đó mối tình của tôi đẹp như dòng sông.
Sông biết trôi đi về đâu, tôi vẫn hay ngồi nhớ ai

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ôi! có ai ngờ đâu cuộc đời, con nước chia làm đôi,
Tình đã rời xa người yêu dấụ
Tôi bước đi lệ rơi ngậm ngùi, xe pháo giăng thành đuôị
Mình cũng dạt trôi về bến naọ