Ðàn Klông Pút Lyrics

by Ngọc Khuê

Không chạm v[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
ào đàn , sao đàn vẫn kêu
Không nói điều gì , sao em đã biết
Không chạm vào đàn sao đàn vẫn kêu
Không chạm vào đàn sao đàn vẫn kêu ?
Anh chưa nói gì sao em đã biết
Em chưa nói gì sao anh đã yêu ?
Ơi K'lông Pút K' lông -Pút Em là hơi thở
Ai đang qua đèo
Tiếng chân lột suối đi tìm người yêu
Ơi K' lông -Pút k'lông -Pút
Em là giây phút ngàn lau xạc xào
Ngả nghiêng điệu múa Rừng chiều trên cao