Ðêm Nghe Em Hát , Giọt Mưa Thu Lyrics

by Kim Minh

Lời hát tra[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
^`m vương đêm hương trẩy hội
Nhẹ bàn chân tới giọt hồng sâm thương
Lời hát mưa bay chong đêm bồi hồi xe mùa thu rối
Lá và heo may Lá và heo may
Lời hát đêm đầy sương hoe mắt tỏ
?ơm lòng nhau gió gió và men say
Lời hát phù sa đêm nồng biển mặn
Tay bàn tay nắm ấm ơi quê nhà
Lời hát trầm vương đêm sương trẩy hộị