Ðừng Thức Tỉnh Ký Ức Lyrics

by Trung Kiên

Ðừng đánh thức nữaký ức đã phôi pha
bao nhiêu giây phút ngày buồn lặng lẽ
đừng đánh thức nữa bao nhiêu mơ ước
đã mang trong lòng tôi giờ đã xa rồi
Ðánh thức những ước mơ
Dĩ vãng đã phôi pha , ở trong tim tôi
Giờ đã xa rồi

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Nhìn tôi say đắm ánh mắt yêu thương xưa
bao nhiêu giây phút ngày buồn lặng lẽ
đừng đánh thức nữa tình yêu đắm say
đã vang trong lòng tôi giờ đã xa rồi
Ðánh thức những ước mơ
Dĩ vãng đã phôi pha
ở trong tim tôi giờ đã xa rồi ...