Ai Về Sông Tương Lyrics

by Thông Ðạt

Ai có về bên bến sông Tương, nhắn người duyên dáng tôi thương, bao ngày ôm mối tơ vương .
Tháng với ngày mơ nhuốm đau thương, tâm hồn mơ bóng em luôn, mong vài lời em ngập hương .
Thu nay về vương áng thê lương, vắng người duyên dáng tôi thương, mối tình tôi vẫn cô đơn.
Xa muôn trùng lưu luyến nhớ em, mơ hoài hình bóng không quên, hương tình mộng say dịu êm

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Bao ngày quạ
Thu lại về mang sầu tớị
Nàng say tình mới hồn tôi tơi bời, nhìn hoa cười đón mừng vui duyên nàng, tình thơ ngây từ đây nát tan.
Hoa ơi ! Thôi ngưng cười đùa lả lơi .
Cùng tôi buồn đắm đừng vui chi tình, đầy bao ngày thắm dày xéo tâm hồn này lệ sầu hoen ý thu .

Ai có về bên bến sông Tương, nhắn người duyên dáng tôi thương, sao đành nỡ dứt tơ vương.
Ôi duyên hờ từ nay bơ vợ
Dây tình tôi nắn cung tơ, rứt lòng sầu trách người mơ .