Ðành Chôn Theo Quên Lãng Lyrics

by Nhật Trung

Trình Bày:La Sương Sương & Nhật Trung

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
NT--
Người yêu ơi khi ta đã xa
Lời yêu thương chôn theo lãng quên
Nhớ cũng đơn côi, tiếc cũng như không
Vì tình ta không chung ước hẹn

LSS--
Ngồi đây ôm cơn mê đớn đau
Ðời chơi vơi khi anh vắng xa
Nỗi nhớ mong anh giá buốt trong em ôm tim đau rã rời

NT--
Người hỡi giờ em khuất xa chân trời
Mình anh ngàn đời nhớ thương

LSS--
Dù biết rằng anh mãi không quay về
Nhưng em xin yêu anh mãi

NT--
Yêu em mãi cho dù đớn đau

LSS--
Yêu anh mãi dẫu tình nát tan

NT--
Anh mong...

LSS--
Em mong...một lần bên anh...

DK: NT--
Ngày dần qua tim anh giá băng
Chẳng còn chi cho anh nhớ thương
Nỗi nhớ theo em tiếc nuối anh mang
Ðành thôi anh ôm giấc mơ
LSS--
Chỉ còn đây trong em bóng anh
Nụ hôn xưa môi trao ngất ngay
Những ngón tay đang ánh mắt anh trao
Giờ đây bóng tối dâng đầy
NT--
Người hỡi giờ em khuất xa chân trời
Mình anh ngàn đời nhớ thương
LSS--
Dù biết rằng anh mãi không quay về
Nhưng em xin yêu anh mãi
NT--
Yêu em mãi cho dù đớn đau
LSS--
Yêu anh mãi dẫu tình nát tan
NT--
Anh mong...
LSS--
Em mong...một lần bên anh...

----- ------- ------- ------
Repeat DK ...

NT--
Yêu em anh chỉ yêu mình em
Và con tim anh chỉ trao em

LSS--
Yêu anh cho dù nát trái tim này
Xin yêu anh mãi mãi

NT--
Người hỡi giờ em khuất xa chân trời
Mình anh ngàn đời nhớ thương

LSS--
Dù biết rằng anh mãi không quay về
Nhưng em xin yêu anh mãi

NT--
Yêu em mãi cho dù đớn đau

LSS--
Yêu anh mãi dẫu tình nát tan

NT--
Anh mong...

LSS--
Em mong... một lần bên anh...