Bài Tình Ca Con Cọp Và Rừng Xanh Lyrics

by Trần Quốc Dũng

Anh là con cọp vàng
Ở tận chốn rừng sâụ
Em là cây rừng xanh,
sống trên vùng đất nàỵ
Ðôi ta luôn bên nhau,
trong niềm tin yêu cuộc sống.
Ðôi ta luôn bên nhau,
trong tình yêu rừng núi bao lạ
Chiều nay mây trời tím bay
Em hát bên dòng suối xanh.
Mùa xuân chở hoa đến
Rừng xanh rợp cánh mai vàng.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Hãy hát mãi cùng em
Hãy hát mãi cùng em trên phố hoa rừng.
Hãy hát với mùa xuân
Hãy hát với mùa xuân tươi đẹp trong đờị
Ðể cuộc đời là muôn ngàn khúc cạ
Ðể cuộc đời như những mùa xuân quạ

Hãy hát với rừng xanh
Hãy hát với rừng xanh con suối trong ngần.
Hãy hát với mùa xuân
Hãy hát với mùa xuân hoa nở bên đồị
Ðể cuộc đời là muôn ngàn khúc cạ
Ðể cuộc đời như những mùa xuân qua