Bài Ca Niềm Tin Và Khát Vọng Lyrics

by Bùi Ngọc Hùng

Cùng hát lê[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
n bài ca
Về niềm tin khát vọng
Rực cháy bao yêu thương
Lòi con tim thiết thạ
Nào cùng đi chung xây tương lai
Trọn tuổi xuân dâng cho quê huơng
Ðẹp ước mơ cháu con Rồng Tiên .
Lời gọi thiêng Cha Ông năm xưa
Giục ta mãi hãy nối tiếp bước
Cùng đắp xây Quê hương Việt Nam.
Dù núi cao vực sâu ,
Dù hiểm nguy sá gì
Tổ Quốc luôn tin yêu
Chờ mong mỗi chúng ta
Tuổi trẻ hôm nay đi chung xây
Mùa xuân mới trên Quê hương ta
Rực rỡ muôn đoá hoa hồng tươi
Từ miền xuôi hay trên non cao
Cùng chung sức kiến thiết Ðất nước
Tổ Quốc ta sẽ tươi đẹp hơn
Tổ Quốc ta ngàn năm đẹp tươị