Búp Bê Bằng Bông Lyrics

by Lê Quốc Thắng

Búp bê bằng bông biết bay bay bay
Búp bê biết bò biết bắt biết bơi
Búp bê bằng bông bên bạn buơm buớm
Buơm buớm bềnh bồng bỏ bạn bay baỵ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Buơm bướm nay , buơm buớm bay
Bỏ bạn bỏ bè bỏ búp bê
Buơm buớm bay , buơm buớm bay
Búp bê buồn buồn biền biệt bay baỵ

Buơm bướm nay , buơm buớm bay
Bỏ bạn bỏ bè bỏ búp bê
Buơm buớm bay , buơm buớm bay
Búp bê buồn buồn biền biệt bay baỵ