Ðừng Nhìn Em Lyrics

by Vũ Hoàng

Ðừng nhìn em như thế
Cháy lòng em còn gì
Sóng nồng nàn như bể
Cuốn mất hồn em đi
Ðừng nhìn em như thế
Khắc giờ thành thiên thu
Mắc nợ đời dâu bể
Mắc nợ đời tình thơ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Em đành làm chim nhỏ
Ðứng hót chơi trong chiều
Thả đôi lời hoa cỏ
Cho đời bớt tịch liêu
Ðừng nhìn em như thế
Nỗi dịu dàng dường kia
Sẽ làm em chết ngạt
Hết một đời người ơi!