Bài Ca Sinh Viên Lyrics

by Hoàng Tiến

Bài ca sinh viên ta hát
Có nắng ấm ban mai rực hồng
Tuổi sinh viên theo năm tháng
Trang giấy trắng ước mơ tràn đầy

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Hàng me xôn xao lá mới
Có tiếng hát cất cao trời mây
Ðàn chim hôm nay đã lớn
Ta sẽ nhớ mãi sân trường này

Tới những chân trời mới
Kìa Tổ quốc biết bao tươi đẹp
Tới những công trình mới
Dệt nên những ước mơ cho đời
Ta mơ một ngày mai
Bàn tay ta biến sông thành điện
Ði đi nào bạn ơi
Dệt lên những ước mơ cho đời
Ði đi nào bạn ơi
Dệt lên những ước mơ cho đời