Anh Là Dòng Sông Của Em Lyrics

by Unknown

Khi em gọi te[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
^n anh
Dòng sông bỗng cất lên tiếng hát
Khi em gọi tên anh
Dòng sông nói câu thì thầm yêu em, yêu em
Dòng sông ơi dòng sông
Bắt nước từ đâu mà sông dào dạt
Bắt nước từ đâu mà sông mênh mông
Anh là dòng sông của em
Dòng sông đánh thức những bãi bờ mê ngủ
Gọi những cánh buồm phiêu dạt xa xăm
Hãy trở về nơi bắt đầu tiếng khóc
Hãy trở về nơi mẹ hát ru đầu tiên
Anh là dòng sông của em
Ðã cho bao phù sa bờ bãi
Ðã nhận bao thác lũ mưa nguồn
Ðã tưới bao ruộng đồng cây trái
Suốt đời sông vẫn trẻ vì yêu
Ơi dòng sông của em, Ơi dòng sông của em