Em Tôi 4 Lyrics

by Unknown

Mây buồn
Giấu nắng ở đâu ?
Ðể mưa nặng hạt
Em lâu chưa về

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
(repeat)

Ước gì là gió mùa hè
Xua mây mưa để
nắng về em tôi

Ước là gió thổi mây trôi
Ðể cho tôi ngắm
mặt trời em tôi