Em Mơ Lyrics

by Unknown

Em mơ làm hoa, em mơ làm hoa, hoa sen nở trên bùn.
Sen tỏa hương, sen tỏa hương, hương tinh khiết ngọt ngàọ
Em sung sướng đón chào, hoa sen nở nhiều bong.
Em mơ làm chim, em mơ làm chim, chim Oanh Vũ hiền hòạ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Oanh Vũ ơi, Oanh Vũ ơi, lông chim ướt dịu dàng.
Chim tung cánh theo đàn, chim đẹp nhất trần gian.
Em mơ làm trăng, em mơ làm trăng, ông trăng sáng đêm rằm.
Trăng tròn ghê, trăng tròn ghệ

Ôi trăng ngát hương thề, xua mây xám hồng.
Trăng treo giữa vườn không, trăng treo giữa vườn không.
Em mơ làm sao, em mơ làm sao, sao chiu chít đầy trờị
Sao ở xa, sao ở xa, xa xa tít xa mờ.

Em ngước mặt trông chờ,
nhưng sao chẳng tìm em,
nhưng sao chẳng tìm em.