Giã Từ Lyrics

by Huy Hoàng

1.
Xin cúi chào tất cả tôi ra đị
Tôi ra đi, đi về nhà Cha dấu yêụ
Một lần cuối xin giã từ,
Một lần cuối xin vĩnh biệt,
Vĩnh biệt bao người tôi dấu yêụ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
2.
Bao tháng ngày vất vả nơi dương gian.
Khi chia vui, khi buồn cùng nhau gánh vai,
Giờ lìa cách bao đớn đau,
Tạm biệt nhé mong tái ngộ,
Tái ngộ ân tình trong kiếp saụ

3.
Bao lỗi lầm tháng ngày tôi vương mang.
Xin anh em xa gần hãy tha thứ chọ
Dù đời sống bao yếu hèn,
Một lần cuối xin cúi đầu,
Cúi đầu kêu cầu ơn thứ thạ

DK:
Xin đừng tiếc nuối làm chi,
Xin đừng khóc lóc sầu bị
Vì nay tôi hết cuộc sống dương gian,
Tôi hết ngày tháng lo toan,
Ðể vào một đời sống mớị
Xin cầu Chúa xót phận tôi,
Xin Người chớ chấp tội tôị
Ðể tôi đi tới tòa Chúa uy linh,
Xem xét tội phúc công minh,
Khứng ban hạnh phúc Thiên Ðình.

Huy Hoàng Lyrics