Xin Ngài Thương Con Lyrics

by Thành Tâm

TK1:
Từ vực sâu tối tăm con kêu cầu Ng` thương trông đến
Chúa ơi, lắng nghe lời con, con tìm nhan Chúa, thiết tha nài van
Nhưng vì đời con lắm phen đã 0 trọn lời cam kết xưa
Chúa ơi, chớ ghi trong lòng phút giây lỗi lầm con phụ lòng Ng` thương

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
DK:
Nhưng con tin nơi Chúa, Chúa thương con nhiều tình 0 biên giới
Con trông mong nơi Chúa sẽ quên tháng ngày tuổi xuân trót dại
đây con tim rướm máu tấm thân gầy héo tình con hững hờ
Con xin dâng lên Chúa khúc ân tình này Ng` thương con đi

TK2:
Ng`, ng` ơi thấu chăng đã bao lần hồn con cay đắng
Cố vươn lên thoát cảnh bùn nhơ, mây mù che lối lưới giây tình oan
Nhưng rồi đời đâu dễ chi thêm 1 lần hồn con oán than
Chúa ơi chớ ghi trong lòng phút giây lỗi lầm con phụ lòng Ng` thương

TK3:
Thà làm thân cỏ cây, đóa hoa rừng ngả nghiêng trước gió
Kiếp chim xanh cánh tung trời mây nơi miền xa tắp sóng vỗ ngoài khơi
Nhưng vì đời con lắm phen đã 0 trọn lời cam kết xưa
Chúa ơi chớ ghi trong lòng phút giây lỗi lầm con phụ lòng Ng` thương